Månad: januari 2018

Ansökan till Tokyo Art & Science-forskarresidensprogrammet i Japan

Finlands institut i Japan, Föreningen för biokonst i Finland och BioClub Tokyo kallar finländska eller i Finland bosatta konstnärer att ansöka om deltagande i Art & Science-residensprogrammet. Programmet är en månad långt och äger rum i Tokyo, Japan under hösten 2018. Ansökan består av en forskningsplan, portfolio och CV som bör skickas via en nätblankett senast 1.3.2018. Beslutet… Läs mera »

Konstnärernas Kalevala i Japan

Projektet Konstnärernas Kalevala i Japan presenterar finsk folktradition ur japansk synvinkel med hjälp av modern konst. Målet för projektet är att främja kulturell förståelse och konstnärligt samarbete mellan Finland och Japan, samt att bredda det sätt, på vilket mytologi och folktraditioner presenteras. Projektet verkställs tillsammans med Kalevalasällskapet som en del av det större Konstnärernas Kalevala… Läs mera »

Personalbyte vid institutet

FD, PM Anna-Maria Wiljanen tillträdde som direktör för Finlands institut i Japan 1.1.2018. Wiljanen har disputerat i konsthistoria vid Helsingfors universitet år 2014. Hon har breda kontaktnätverk och en mångsidig arbetserfarenhet inom marknadsföring och kommunikation såväl på kulturfältet som i företagsvärlden. Wiljanen har tidigare arbetat som verksamhetsledare för UPM-Kymmenes kulturstiftelse samt som utvecklingschef och kommunikationschef… Läs mera »