Ansökan till Tokyo Art & Science-forskarresidensprogrammet i Japan

Date
25/01/2018
Location
Nyheter
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan, Föreningen för biokonst i Finland och BioClub Tokyo kallar finländska eller i Finland bosatta konstnärer att ansöka om deltagande i Art & Science-residensprogrammet. Programmet är en månad långt och äger rum i Tokyo, Japan under hösten 2018.

Ansökan består av en forskningsplan, portfolio och CV som bör skickas via en nätblankett senast 1.3.2018.

Beslutet fattas av styrelsen för Föreningen för biokonst i Finland i samarbete med BioClub Tokyo och Finlands institut i Japan.

Under residensperioden har konstnären tillgång till BioClub Tokyos, FabCafes och FabCafeMTRL:s utrymmen i Shibuya. I lokalerna finns det möjlighet att använda ett fullutrustat BSL1-laboratorium och gemensamma utrymmen som inkluderar en laserskärare, 3D-printer och andra verktyg.  Beroende på vilka lokaler och vilken utrustning konstnären använder sig av,  kan ytterligare avgifter tillkomma på konstnärens egen bekostnad. Under residensperioden är det också möjligt att bekanta sig med BioClub Tokyos och Finlands institut i Japans forskningsnätverk såsom metaPhorest Art & BioMedia Group vid Waseda universitet samt BioLab vid Yamaguchi Center.

Man behöver dock inte använda sig av de ovannämnda lokalerna och verktygen. Vi uppmuntrar även till idéer utöver biologi och life science-sektorn i forskningsplanen.

Den konstnär som väljs till residensprogrammet bör producera både skriftligt och visuellt innehåll till Finlands institut i Japans blogg samt göra en slutrapport om sitt arbete efter residensperioden.

Detta residensprogram är i pilotskede och dess syfte är att skapa ett kontinuerligt utbyte och samspel mellan konstnärer och forskare i Finland och Japan.

För ytterligare information kontakta Piritta Puhto, piritta.puhto(at)bioartsociety.fi.

Föreningen för biokonst i Finland utvecklar, producerar och möjliggör verksamhet som förenhetligar konst och naturvetenskap, med tyngdvikt på biologi, ekologi och life science. Sedan år 2010 har föreningen upprätthållit residensprogrammet Bioartica art & science vid Helsingfors universitets biologiska forskningsstation i Kilpisjärvi.

BioClub Tokyo är ett allmänt ”bioutrymme” i Shibuya, Tokyo. Det grundades av Georg Tremmel och Shiho Fukuhira år 2015. Utrymmet stöds av Loftwork som befinner sig i samma utrymmen som FabCafe MTRL. BioClub ordnar träffar en gång i veckan och ämnar skapa en lekfull men kritisk approach till bioteknologi och dess samhälleliga inverkan.