Månad: april 2018

Finlands institut i Japan söker projektchef

Finlands institut i Japan är ett vetenskaps- och kulturinstitut som fungerar som en länk mellan Finland och Japan. Till institutets uppgifter hör att bygga expertnätverk, förstärka kommunikationen gällande vetenskaps-, teknologi-, kultur-, och utbildningssamarbete, samt skapa samarbetsförhållanden mellan japanska och finländska aktörer. Finlands institut i Japan är ett av Finlands sjutton kultur- och vetenskapsinstitut runt om… Läs mera »