Call for Papers till Tove Jansson och Japans inflytande-konferensen

Date
04/07/2019
Location
Nyheter
Share
Facebook / Twitter

Tove Jansson och Japans inflytande

Plats: 27.11-28.11.2019, Tokyo

Organiserad av: Finlands institutet i Japan

 

Abstraktens deadline 31.10.2019

I år firas 100-års jubiléet av diplomatiska relationer mellan Finland och Japan. 2019 utgör därför även ett ypperligt tillfälle att studera och diskutera vilken typ av inflytande de två kulturerna har på varandra. Den på flera områden begåvade finländska författaren, visuella konstnären och serietecknaren Tove Jansson är välkänd i Japan. Jansson reste första gången till Japan 1971 och andra gången 1990. Hon besökte flertalet platser och filmade sina erfarenheter i landet, men på vilket sätt har dessa resor och inflytandet från Japan överlag påverkat henne som författare och konstnär?

Inlämning av abstrakt

Intresserade uppmuntras lämna in abstrakt som behandlar frågor och diskurser passande för konferensens tema. Presentationerna kommer vara 20 minuter långa. Abstrakten kan behandla bl.a. följande ämnen:

  • Japanska översättningar av Tove Janssons böcker
  • Filosofin och språket i Tove Janssons böcker
  • Kvinnliga karaktärer i Tove Janssons litterära verk
  • Avsaknad av ålder bland karaktärerna i Tove Janssons böcker

Även abstrakt som handlar om på vilket sätt Tove Jansson påverkat kvinnor i dagens japanska och finländska samhällen välkomnas varmt. Lämna in ditt max. 250 ord långa bidrag skrivet på engelska senast 31.10.2019 via e-mail till: anna-maria.wiljanen@finstitute.jp. För valda abstrakt upptas ingen deltagaravgift.

 

Konferensdetaljer:

Datum: 27-28.11.2019

Exkursion: 29.11.2019

Plats: Meiji-Kinenkan, Tokyo, Japan