Schools on the Move

Photo
Location
Högskolesamarbete - Schools on the Move
Share
Facebook / Twitter

Finska ”Schools on the Move” är ett forskningsbaserat program som främjer ökad fysisk rörlighet i skolor. Programmet har utvecklats och varit i bruk sedan 2010 och har vuxit från ett pilotprogram på 45 skolor till ett projekt som täcker över 90% av finska grundskolor. 

Under tio års tid har programmet ökat medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet i Finland. Mer än 90% av alla grundskolor i Finland är Schools on the Move. Följaktigen, har skolkulturerna blivit mera fysiskt aktiva: en positiv utveckling som har observerats i verkställandet av aktiviteter på skolområdet. Rörlighet har ökat under lektionerna, och de mindre aktiva har fått en ökad uppmärksamhet.

Målet med programmet är att öka fysisk aktivitet bland barn i skolåldern genom att involvera rörlighet på olika vis. Genom att foga samman forskning och uppföljning av resultaten i och med programmets implementation, har gräsrotsideologin, en skolorienterad anpassning och utbredda samarbetsnätverk bidragit till en stark framgång för implementeringen av programmet. 

Schools on the Move programmet har implementerats i, och blivit en del av regeringsprogrammet i Finland redan tre gånger och är en av regeringens nyckelprojekt för kunskap och utbildning under åren 2015 och 2019. 

Den strategiska förvaltningen av Schools on the Move programmet är utbildningsministeriets och utbildningsstyrelsens gemensamma ansvar. Programmet koordineras av LIKES forskningscentrum för fysisk aktivitet och hälsa.

Finlands institut i Japan samarbetar med LIKES forskningscentrum för fysisk aktivitet och hälsa med pilotprojektet i Japan. 

En introduktionsvideo finns tillgänglig på finska med japanska undertexter. 

Vi uppmanar er till Schools on the Move PILOT PROJEKT!

Vill du prova hur en ökad fysisk aktivitet skulle främja inlärning på ett finskt vis?
Vill du prova nya, motiverande utbildningsmetoder?
Anslut er till Schools on the Move pilotprojekt! Vi söker 2-3 lågstadier, högstadier eller gymnasier till piloten! Vi erbjuder er: 
  • Online utbildning för lärare 
  • Lokal implementering i skolor för ert valda ämne, 2-4 veckor
  • Uppföljande konsultation online, en gång i veckan
  • Finlands institut i Japan fungerar som ert lokala stöd igenom projektet
  • Utvärderingsundersökning för pilotprogrammet
  • Projektet är gratis
  • 5 aktivitetsbollar per skola gratis!
 
Intresserad? Vänligen skicka ett mail till info@finstitute.jp för ytterlig information! 
 
(Bild: Schools on the Move)