Skolan i rörelse

Photo
Location
Högskolesamarbete - Skolan i rörelse
Share
Facebook / Twitter

Skolan i rörelse är ett forskningsbaserat program som främjer ökad fysisk rörlighet i skolor. Programmet har utvecklats och varit i bruk sedan 2010 och har vuxit från ett pilotprogram på 45 skolor till ett projekt som täcker över 90% av finska grundskolor. 

Under tio års tid har programmet ökat medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet i Finland. Mer än 90% av alla grundskolor i Finland är Skolor i rörelse. Följaktigen, har skolkulturerna blivit mera fysiskt aktiva: en positiv utveckling som har observerats i verkställandet av aktiviteter på skolområdet. Rörlighet har ökat under lektionerna, och de mindre aktiva har fått en ökad uppmärksamhet.

Målet med programmet är att öka fysisk aktivitet bland barn i skolåldern genom att involvera rörlighet på olika vis. Genom att foga samman forskning och uppföljning av resultaten i och med programmets implementation, har gräsrotsideologin, en skolorienterad anpassning och utbredda samarbetsnätverk bidragit till en stark framgång för implementeringen av programmet. 

Skolan i rörelse -programmet har implementerats i, och blivit en del av regeringsprogrammet i Finland redan tre gånger och är en av regeringens nyckelprojekt för kunskap och utbildning under åren 2015 och 2019. 

Den strategiska förvaltningen av Skolan i rörelse -programmet är utbildningsministeriets och utbildningsstyrelsens gemensamma ansvar. Programmet koordineras av LIKES forskningscentrum för fysisk aktivitet och hälsa.

Finlands institut i Japan samarbetar med LIKES forskningscentrum för fysisk aktivitet och hälsa med pilotprojektet i Japan.

www.liikkuvakoulu.fi/svenska

En introduktionsvideo finns tillgänglig på finska med japanska undertexter. 

Vi uppmanar er till Skolan i rörelse PILOT PROJEKT!

Vill du prova hur en ökad fysisk aktivitet skulle främja inlärning på ett finskt vis?
Vill du prova nya, motiverande utbildningsmetoder?
Anslut er till Skolan i rörelse -pilotprojekt! Vi söker 2-3 lågstadier, högstadier eller gymnasier till piloten! Vi erbjuder er: 
  • Online utbildning för lärare 
  • Lokal implementering i skolor för ert valda ämne, 2-4 veckor
  • Uppföljande konsultation online, en gång i veckan
  • Finlands institut i Japan fungerar som ert lokala stöd igenom projektet
  • Utvärderingsundersökning för pilotprogrammet
  • Projektet är gratis
  • 5 aktivitetsbollar per skola gratis!
 
Intresserad? Vänligen skicka ett mail till info@finstitute.jp för ytterlig information! 
 
(Bild: Skolan i rörelse)