Högre Utbildning -Forskare och Studenters Rörlighet

Photo
Location
Högskolesamarbete - Rörlighet
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan uppmuntrar rörlighet bland forskare och studenter i Finland och Japan. Vi följer med de rådande samarbetstrenderna samt stöder fortsatt utveckling och samarbete då det kommer till högre utbildning mellan länderna.

Nedan finner ni listor på finska samt japanska universitet som har bilaterala utbildningsavtal.

För vidare information, vänligen kontakta science@finstitute.jp


 

  • Japanska universitet och finska universitet

Ni finner listan här.

  • Japanska universitet och finska yrkeshögskolor

Ni finner listan här.