Kultur
文化

Photo
Location
Samarbete - Kultur
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan har i stor utsträckning verksamhet inom kulturens olika områden. Institutet producerar innovativa och inspirerande kulturprogram, samt skapar växelverkan mellan olika konst- och kulturaktörer i Japan och Finland.

I enlighet med temat för institutets 20-årsjubileum, Nya öppningar, ordnas det bl.a. residenser relaterade till tjänstedesign och biokonst samt evenemang som ser på mode och litteratur ur nya synvinklar. Andra teman för jubileumsåret är bl.a. kvinnliga konstnärer och utmaningar i den demografiska utvecklingen i Finland och Japan.