Vetenskap
科学

Photo
Location
Samarbete - Vetenskap
Share
Facebook / Twitter

Institutet fokuserar på vetenskap. Institutets målsättning är att förstärka sitt samarbete med existerande samt nya samarbetspartner. Inom vår verksamhet bektar vi regional spridning med målsättningarna om att

  • Förstärka och bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan Finland och Japans universitet
  • Understöda och utöka forskningssamarbete mellan forskningsinstitutioner i Finland och Japan
  • Understöda och utöka forskares och studerandes mobilitet
  • Understöda och utöka unga forskares möjligheter till fortsatta studier
  • Utöka informationsförmedlingen
  • Mäta målsättningarna