Strategia
戦略

Photo
Location
Meistä - Strategia
Share
Facebook / Twitter

MISSIO 

Suomen Japanin Instituutin Säätiön tarkoituksena on sen perustamiskirjan mukaan edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta ja näiden alojen yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä. Instituutti tunnistaa ja ennakoi erityisesti tieteen, kulttuurin ja koulutuksen kentillä molempien maiden kehitys- ja yhteistyötarpeita sekä auttaa potentiaalisia yhteistyötahoja löytämään toisensa.

VISIO 

Asiantuntevasti ja kestävästi tieteessä, kulttuurissa ja korkeakouluyhteistyössä.

ARVOT 

Aloitteellisuus ja luovuus

Instituutti tunnistaa mahdollisuudet toimintakentällään ja tekee niihin pohjautuvia aloitteita

Joustavuus ja kestävyys

Instituutti kykenee tarvittaessa nopeasti reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin

Luotettavuus ja asiantuntijuus

Instituutti on luotettava ja vastuullinen kumppani kaikessa toiminnassaan ja sen toiminnan tuloksellisuutta pyritään jatkuvasti kehittämään

TOIMINTATAPA

Miten toimimme?

 • Rakennamme pitkäjänteisesti asiantuntijaverkostoja
 • Vahvistamme tiede-, teknologia-, kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä

PAINOPISTEET

Mihin keskitymme?

 • Kulttuurialan, tieteen ja teknologian tulevaisuuksien näkymiin sekä vuorovaikutuksen edistämiseen
 • Ajankohtaisiin yhteiskunnan ja kulttuurin muutosprosesseihin kuten:
  työhyvinvointi,
  Kestävä kehitys,
  Naisten aseman parantaminen Japanissa,
  Ikääntyvän väestön haasteet
 • Suomen ja Japanin suhteiden historian tutkimukseen
  G. J. Ramstedtin merkitys
  Konni Zilliacusin merkitys

(Strategia on päivitetty marraskuussa 2021)