Strategi
戦略

Photo
Location
Om oss - Strategi
Share
Facebook / Twitter

MISSION

I enlighet med stiftelseurkunden är syftet för Stiftelsen för Finlands Institut i Japan att främja kännedomen om Finlands kultur, vetenskap, högre utbildning, teknik och ekonomi, samt främja samarbete mellan Finland och Japan inom dessa områden. Institutet bör igenkänna och förutse de eventuella utvecklings- och samarbetsbehoven i de båda länderna inom vetenskap, kultur- och utbildningssektorn. Institutet hjälper även till att sammanföra potentiella samarbetspartner.

 

VISION

Finlands institut i Japan agerar som en brobyggare för en hållbar framtid inom vetenskap, kultur och högre utbildning. Institutet är en ansedd partner inom sina verksamhetsområden mellan Finland och Japan, samt i den övriga Östasiatiska regionen.

 

VÄRDERINGAR

Initiativförmåga och kreativitet

Institutet igenkänner möjligheterna inom sitt verksamhetsområde och skapar nya initiativ baserat på dessa.

Flexibilitet och uthållbarhet

Institutet kan vid behov snabbt reagera på förändrade omständigheter.

Tillförlitlighet och expertis

Institutet är en tillförlitlig och sakkunnig partner inom all dess verksamhetsområden, där resultaten av dess verksamhet konstant uppföljs och utvecklas.

ARBETSMETOD 

Vi bygger hållbara expertnätverk över tid.

Vi stärker samarbetet inom vetenskap, teknologi, kultur och högre utbildning.

Vi ökar på andelen av extern finansiering.

TYNGDPUNKTER

Möjligheter för hållbara framtider inom kultur, vetenskap och teknologi samt främjandet av interaktion mellan dessa.

Aktuella förändringar i samhälle och kultur så som

  • Välmående på arbetsplatsen
  • Hållbarhet
  • Förbättrandet av kvinnors position i Japan
  • Utmaningar som hör ihop med den åldrande befolkningen

 

Forskning kring historien av relationerna mellan Finland och Japan

  • G. J. Ramstedts påverkan
  • Konni Zilliacus påverkan

(Strategin senast uppdaterad i november 2021)