Kategori: News

Cirkuskonst och ekologiskt mode i Together Alone 2.0

I maj lanserade Finlands kultur- och vetenskapsinstitut den öppna projektansökan Together Alone 2.0 som respons på de utmaningar för konstfältet som covid-19-pandemin orsakat. Ansökningsomgången riktade sig till konstnärer och kreativa aktörer vars verksamhet har påverkats av coronakrisen. Av 140 inkomna ansökningar valdes åtta projekt som stöder nya konstnärliga tankar och tillvägagångssätt i dessa tider. “Ansökningarna… Läs mera »

TelepART

TelepART finansieringen för 2023 har delats ut och vi tar därför inte emot nya ansökningar för tillfället. Vi siktar på att fortsätta finansiera TelepART projekt våren 2024. Du hittar aktuell information via ansökningslänken nedan. Finlands institut i Japan är med i TelepART-resebidragsprogrammet som hjälper scenkonstnärer i början av sin karriär att uppträda internationellt. Det fortlöpande ooh… Läs mera »