Kategori: News

Cirkuskonst och ekologiskt mode i Together Alone 2.0

I maj lanserade Finlands kultur- och vetenskapsinstitut den öppna projektansökan Together Alone 2.0 som respons på de utmaningar för konstfältet som covid-19-pandemin orsakat. Ansökningsomgången riktade sig till konstnärer och kreativa aktörer vars verksamhet har påverkats av coronakrisen. Av 140 inkomna ansökningar valdes åtta projekt som stöder nya konstnärliga tankar och tillvägagångssätt i dessa tider. “Ansökningarna… Läs mera »

TelepART

Finlands institut i Japan är med i TelepART-resebidragsprogrammet som hjälper scenkonstnärer i början av sin karriär att uppträda internationellt. Det fortlöpande ooh flexibla resebidragsprogrammet är menat för finländska konstnärer som reser till Japan eller japanska konstnärer som reser till Finland. TelepART stöder konstsamarbete mellan Finland och Japan och hjälper särskilt lovande scenkonstnärer från Finland att nätverka… Läs mera »