Kategori: Projekt

TelepART

TelepART finansieringen för 2023 har delats ut och vi tar därför inte emot nya ansökningar för tillfället. Vi siktar på att fortsätta finansiera TelepART projekt våren 2024. Du hittar aktuell information via ansökningslänken nedan. Finlands institut i Japan är med i TelepART-resebidragsprogrammet som hjälper scenkonstnärer i början av sin karriär att uppträda internationellt. Det fortlöpande ooh… Läs mera »

Finlands institut i Japan medverkar i vetenskapsinstitutens projekt för öppna data

Finlands institut i Japan medverkar i ett nytt tvåårigt projekt (2018-2019) gemensamt för Finlands vetenskapsinstitut utomlands, dvs. Finlands institut i Aten, Japan, Mellanöstern och Rom. Projektets syfte är att digitalt hantera och göra institutens forskningsmaterial fritt tillgängliga. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Under projektets gång kartläggs bästa praxis för forskningsmaterialens digitaliserande och digitala förvaring,… Läs mera »

Finlands institut i Japan firar sitt 20-årsjubileum 2018

Den 18 november 2018 är det 20 år sedan Finlands institut i Japan grundades. Temat för jubileumsåret är Nya öppningar, vilket syns inom alla institutets verksamhetsområden: vetenskap, kultur och högskolesamarbete. Temat Nya öppningar kommer även att omfatta institutets residensverksamhet. I jubileumsårets program betonas tvär- och mångvetenskaplighet, skärpunkterna mellan vetenskap, konst och kultur, kvinnors roll inom vetenskap och konst,… Läs mera »

Konstnärernas Kalevala i Japan

Projektet Konstnärernas Kalevala i Japan presenterar finsk folktradition ur japansk synvinkel med hjälp av modern konst. Målet för projektet är att främja kulturell förståelse och konstnärligt samarbete mellan Finland och Japan, samt att bredda det sätt, på vilket mytologi och folktraditioner presenteras. Projektet verkställs tillsammans med Kalevalasällskapet som en del av det större Konstnärernas Kalevala… Läs mera »

FIN/JPN LAB -seminarieserie

FIN/JPN LAB –miniseminarierna fortsätter våren 2018 FIN/JPN LAB är en serie seminarier som ordnas av Finlands institut i Japan. Syftet med seminarierna är att sammanföra japanska och finska residenskonstnärer samt proffs inom konstbranschen. Evenemanget, som startat år 2016, har som föreläsare haft konstnärer som jobbat i Akiyoshidai International Art Village och Youkobo Art Space residensen…. Läs mera »