TelepART

Date
17/05/2018
Location
News, News, Projekt, Nyheter
Share
Facebook / Twitter

TelepART finansieringen för 2023 har delats ut och vi tar därför inte emot nya ansökningar för tillfället. Vi siktar på att fortsätta finansiera TelepART projekt våren 2024. Du hittar aktuell information via ansökningslänken nedan.

Finlands institut i Japan är med i TelepART-resebidragsprogrammet som hjälper scenkonstnärer i början av sin karriär att uppträda internationellt. Det fortlöpande ooh flexibla resebidragsprogrammet är menat för finländska konstnärer som reser till Japan eller japanska konstnärer som reser till Finland. TelepART stöder konstsamarbete mellan Finland och Japan och hjälper särskilt lovande scenkonstnärer från Finland att nätverka internationellt.

Bidraget är menat för lovande scenkonstnärer inom teater, cirkus, musik och dans. Ansökan kan göras av konstnärerna sjäva, samt deras representanter och evenemangsproducerare i Finland och Japan. Målet med resebridragsprogrammet är att snabbt reagera på artisternas behov med en låg ansökningströskel. För att få bidraget förutsetts det att konstnären samt evenemangsarrangörerna ömsesidigt förbinder sig till projektet. Projektet bör även ha en högklassig konstnärlig kvalitet, utföras mellan minst två länder och med en försäkran om att de uppträdande konstnärerna får en rimlig kompensation för sitt arbete. TelepART-mobilitetsbidraget är öppet för ansökningar året runt.

Finlands institut i Japan besluter om utdelningen av bidraget i samarbete med följande experorganisationer inom scenkonst: Music Finland (på finska), Informationscentret för Dans (på finska), Teaterinfo Finland (TINFO) och CircusInfo Finland. Ansökan behandlas inom två veckor.

TelepART lanserades år 2016 av Finlands Beneluxinstitut.

Projektet stöds av  den Finska Kulturfonden (på finska), Undervisnings- och kulturministeriet samt Jenny och Antti Wihuris fond (på finska).

Ansök om TelepART-bidraget HÄR.

Vänligen notera: TelepART ansökan pausad. 

På grund av Finlands Instititut i Japans sommarperiod kommer TelepART ansökningarna att vara pausade tills den 12 augusti 2024. Vid brådskande ärenden, vänligen kontakta oss på info@finstitute.jp. 

För mera information: telepart(at)finstitute.jp

TelepART_Privacy_Policy (på engelska)

TelepART_Terms_and_Conditions (på engelska)