Information om att studera i Finland

Photo
Location
Högskolesamarbete - Studera i Finland
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan erbjuder information om finska utbildningsmöjligheter till japanska studenter. Institutet deltar årligen regelbundet i de flesta stora utbildningsmässorna i Japan, så som European Higher Education Fair och the Japan Association for Student Services’s study abroad fair.

Utöver detta arrangerar vi även våra egna evenemang inom högskoleutbildning, där deltagare får ett grundligt informationspaket om hur det är att studera i Finland samt möjligheter att ställa frågor kring hur det är att studera i Finland, så som antagningsprocesser eller hur vardagen ser ut för en internationell student i Finland.

Ifall ni har några frågor eller samarbetsförslag som gäller högre utbildning, vänligen skicka ett mail till science@finstitute.jp


Våren 2024 Study in Finland Webinar datum:

18.6. kl. 17-19
– Uleåborgs universitet
– Tidigare utbytesstuderande på Aalto Universitet 

Mer information om registreringen inom kort.


Study in Finland Guidebook (2023)

Du kan ladda ner Study in Finand handboken (2023) publicerad av Finlands institut i Japan här (endast på japanska). Vi delar annars även ut dem på studentmässor och övriga evenemang.

 

FAQ:

Fråga 1: Hur ser den finska högskoleutbildningssystemet ut? 

Svar: I det finländska högskolesystemet finns det två typer av läroanstalter; universitet och yrkeshögskolor. 

Universitetens uppdrag är att bedriva vetenskaplig forskning och tillhandahålla vetenskaplig och konstnärlig grund- och forskarutbildning. 

Yrkeshögskolans uppdrag är att utbilda yrkesverksamma proffs med tonvikt på arbetsmarknadens behov och bedriva forskning och utveckling med fokus på undervisning och i synnerhet att främja regional utveckling.

Fråga 2: Vilka språk används i undervisningen vid finska universitet?

Svar: Finland har två officiella språk (finska och svenska), men flera program erbjuder examina på engelska också. På de flesta universitet finns det gott om program som undervisas på engelska att välja mellan.

Fråga 3: Hur hittar man information om universiteter och program?

 Svar: Du kan enligt dina intresseområden söka program på webbplatserna nedan. Den bästa informationskällan är alltid universitetets egna hemsida. 

-Study in Finland: https://www.studyinfinland.fi/universities-list-view  

-Studyinfo.fi: https://studyinfo.fi/app/#!/selailu/aihe  

 

Fråga 4: Hur kan jag söka till finska universitet som examensstuderande?

Svar: Det finns två huvudsakliga sätt att ansöka; genom separat ansökan eller gemensam ansökan. Du kan söka direkt till universitetet eller så kan du gemensamt söka till högst sex program via webbplatsen www.studyinfo.fi. 

Fråga 5: Jag har inget utbytesprogram i mitt hemuniversitet. Kan jag studera i Finland?

Svar: Ja, du kan studera i Finland som gäststudenrande eller som fristående (Free Mover). Du kan stanna från två månader till högst ett år. Du kan i vissa fall även tjäna överlåtbara studiepoäng till ditt hemuniversitet.

Fråga 6: Hur kan jag studera en kort tid i Finland?

Svar: Om du är en japansk medborgare får du vistas i Finland utan uppehållstillstånd i upp till 90 dagar. Om du vill studera en kort tid kan du gå kurser via organisationer, till exempel kansalaisopisto, kesäyliopisto, työväenopisto, kielikeskus eller sommarskolor som erbjuds av universiteten. De har ett stort utbud av kurser som språk, IT, konst och hantverk. 

Om du vill studera upp till 1 år vid finska högskolor, se fråga 5. 

Fråga 7: Behöver jag betala terminsavgifter?

Svar: Studenter utanför EU/EES-området är skyldiga att betala terminsavgifter för kandidat- och masterprogram som undervisas på engelska. Avgiftens storlek varierar beroende på lärosäte och utbildning. 

Om du vill söka examen på doktorandnivå debiteras inte studieavgifter från och med 2020, oavsett din nationalitet. 

Du har ett stort utbud av alternativ för stipendier också. 

Mer information hittas här: https://studyinfo.fi/wp2/en/higher-education/tuition-fees/  

Fråga 8: Hur höga är levnadskostnaderna generellt?

Svar: De månatliga levnadskostnaderna för studerande rör sig på omkring 700–900 euro, inklusive mat, boende, resor, försäkringar osv. Detta varierar dock mycket beroende på var du bor och dina personliga levnadsvanor.  

Mer information hittas här: https://www.studyinfinland.fi/scholarships/fees-and-costs