Forskning
研究

Photo
Foto: pixabay.com
Location
Publikationer - Forskning
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan har flera forskningsprojekt som ä relaterade till institutets verksamhetsområden och strategi. Dessa är:

  • Framtidsutsikter för kultur, vetenskap och teknik (artificiell intelligens)
  • Samhälle, miljö och kultur i förändring
  • Bra liv, välmående och miljö
  • Kvinnornas frigörelse och egenmakt (women’s empowerment)
  • Den åldrande befolkningen
  • De finsk-japanska relationernas historia

Fokus för forskningsprojekt under 2024 kommer att ligga på kvinnornas frigörelse, den åldrande befolkningen och artificiell intelligens. Institutet fortsätter även sin forskning om  Gustaf John Ramstedt (1873-1950), för Finlands första ambassadör i Japan och hans nätverk i Japan. Forskningsresultaten kommer att publiceras på denna webbplats och de förväntas i slutet av året.