Finlands institut i Japan medverkar i vetenskapsinstitutens projekt för öppna data

Date
08/05/2018
Location
Nyheter, Projekt
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan medverkar i ett nytt tvåårigt projekt (2018-2019) gemensamt för Finlands vetenskapsinstitut utomlands, dvs. Finlands institut i Aten, Japan, Mellanöstern och Rom. Projektets syfte är att digitalt hantera och göra institutens forskningsmaterial fritt tillgängliga. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Under projektets gång kartläggs bästa praxis för forskningsmaterialens digitaliserande och digitala förvaring, samt öppna delning. På basis av kartläggningen skapas principer och verksamhetsmodeller för förvaring och delning av de nationellt och internationellt betydande forskningsmaterialen. De medverkande instituten genomför även varsitt pilotprojekt vars syfte är att digitalisera och publicera institutens forskningsmaterial och publikationer.

Målet med projektet är att standardisera den digitala hanteringen av vetenskapsinstitutens forskningsmaterial enligt nationella och internationella krav. Projektet förstärker öppenheten och internationaliseringen av den vetenskap och forskning som utförs vid instituten. Utöver detta har man som målsättning att skapa varaktiga samarbeten tillsammans med nationella experter samt internationella forskningsinstitutioner och minnesorganisationer. Via dessa samarbeten strävar man efter att utveckla en gemensam, gränsöverskridande lösning för forskningsmaterialens digitala administration och långtidsförvarning.

Förväntade resultat:

  1. Principer och praxis för materialinsamling, forskningstillstånd och forskningsmaterialens digitala hantering (förvaring, bruk) som anpassats enligt institutens lokala förhållanden.
  2. Bestående samarbete med internationella forskningsinstitutioner och minnesorganisationer gällande hantering och delning av forskningsdata.
  3. Kännedomen om instituten ökar och därmed även kännedomen och inflytandet av finländsk forskning.
  4. Institutens forskning integreras som en del av internationell och nationell forskningsinfrastruktur.
  5. Bättre synlighet av institutens forskning i Finland och främjandet av medborgarvetenskap genom bättre tillgång till forskningsmaterialen.

Projektets framskridande kontrolleras av en styrgrupp bestående av representanter från de medverkande instituten samt fyra expertmedlemmar. Projektet administreras i sin helhet av Finlands Rom-institut och dess stiftelse Institutum Romanum Finlandiae.

Styrgruppens medlemmar:

Tuomas M. S. Lehtonen, Rom
Arja Karivieri, Rom
Paula Havaste, Aten
Vesa Vahtikari, Aten
Patricia Berg, Mellanöstern
Anna-Maria Wiljanen, Japan
Päivi Happonen, Riksarkivet
Maria Niku, Finska Litteratursällskapet (SKS)
Jyrki Ilva, Nationalbiblioteket
Jyrki Hakapää, Finlands Akademi
Laura Nissin, Rom, styrgruppens sekreterare

Tilläggsinformation:

Tuomas M. S. Lehtonen, styrgruppens ordf.
tuomas.lehtonen(a)finlit.fi

Laura Nissin, projektforskare
nissin(a)irfrome.org