Finlands institut i Japan firar sitt 20-årsjubileum 2018

Date
06/02/2018
Location
Nyheter, Projekt
Share
Facebook / Twitter

Den 18 november 2018 är det 20 år sedan Finlands institut i Japan grundades. Temat för jubileumsåret är Nya öppningar, vilket syns inom alla institutets verksamhetsområden: vetenskap, kultur och högskolesamarbete. Temat Nya öppningar kommer även att omfatta institutets residensverksamhet.

I jubileumsårets program betonas tvär- och mångvetenskaplighet, skärpunkterna mellan vetenskap, konst och kultur, kvinnors roll inom vetenskap och konst, innovationer relaterade till demografisk utveckling samt fördjupandet av högskolesamarbete mellan Finland och Japan.

Under jubileumsåret ordnas det många olika evenemang: utställningar, paneldiskussioner, infotillfällen, seminarier och konferenser.  Utöver detta skapar institutet ett nytt alumninätverk.

Läs mera om våra evenemang på Facebook, Instagram och Twitter!

Hjärtligt välkomna!