Tiede
科学

Photo
Location
Yhteistyö - Tiede
Share
Facebook / Twitter

Suomen Japanin instituutin toiminnan keskiössä on tiede. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä olemassa olevien toimijoiden kanssa mutta myös kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia uusien toimijoiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan alueellinen levittäytyminen ja sen päämääränä on

  • Pitkäjänteisen yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen Suomen ja Japanin yliopistojen välille
  • Suomen ja Japanin yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen tutkimusyhteistyön lisääminen ja tukeminen
  • Tutkijoiden ja liikkuvuuden lisääminen ja tukeminen
  • Nuorten tutkijoiden jatko-opiskelumahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen
  • Opiskelijaliikkuvuuden lisääminen ja tukeminen
  • Tiedonvälityksen lisääminen
  • Tavoitteiden mittaaminen