Liikkuva koulu

Photo
Location
Korkeakouluyhteistyö - Liikkuva koulu
Share
Facebook / Twitter

Liikkuva koulu on tutkimukseen pohjautuva ohjelma liikunnan lisäämiseksi kouluissa. Ohjelmaa on kehitetty Suomessa vuodesta 2010, ja se on kasvanut 45 koulun pilotista projektiksi, joka kattaa yli 90 prosenttia Suomen peruskouluista.

Kymmenessä vuodessa se on lisännyt tietoisuutta liikkumisen tärkeydestä Suomessa. Yli 90 prosenttia Suomen peruskouluista on Liikkuvia kouluja. Projektin tuloksena kouluelämästä on tullut entistä aktiivisempaa: positiivinen muutos on nähty aktiviteettien järjestämisenä koulujen tiloissa, liikettä on lisätty oppitunneilla, ja enemmän huomiota on kiinnitetty vähemmän aktiivisiin oppilaisiin.

Ohjelman tarkoituksena on lisätä kouluikäisten lasten liikuntaa tekemällä kouluelämästä aktiivisempaa monella tavalla. Keskeisiä menestysalueita ohjelman toteutuksessa ovat olleet tutkimuksen ja seurannan linkittäminen itse ohjelmaan, koululähtöinen alhaalta ylös etenevä lähestymistapa sekä laajat yhteistyöverkostot.

Liikkuva koulu -ohjelma on ollut osa Suomen hallitusohjelman toteutusta vuodesta 2009, ja yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista vuosina 2015–2019.

Liikkuva koulu -ohjelman strateginen johtaminen on Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen vastuulla. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Suomen Japanin instituutti tekee yhteistyötä Likesin kanssa Japanin pilottiprojektissa.

https://www.liikkuvakoulu.fi/

Ohjelman esittelyvideo on katsottavissa suomeksi japaninkielisillä tekstityksillä.