EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) medför förändringar

Date
24/05/2018
Location
Nyheter
Share
Facebook / Twitter

Finlands institut i Japan vill informera sin publik om institutets verksamhet och program. För att möjliggöra detta behöver vi bl.a. e-postadresser.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (förkortas som GDPR) träder i kraft den 25.5.2018. Finlands institut i Japan granskar därmed sin egna dataskyddspraxis och följer skyldigheterna för EU:s allmänna dataskyddsförordning. I enlighet med sin dataskyddspraxis strävar institutet även i fortsättningen att klart och tydligt förklara

  • Varför och hur insamlas personuppgifter?
  • Till vilket ändamål används personuppgifterna?
  • Hur delas de?
  • Hur förvaras och skyddas de?

Utöver detta berättar vi vem som ansvarar för personuppgifternas insamling och behandling. Vi för även fram de rättigheter som finns gällande dataskydd och institutets lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter.

Mera information om Finlands institut i Japans dataskyddspraxis och de ändringar som gjorts i enlighet med den nya dataskyddsförordningen här.