Keramikkonst
陶芸

Photo
Anna-Maria Wiljanen
Location
Residenser - Keramikkonst
Share
Facebook / Twitter

RESIDENSPROGRAMMET FÖR KERAMIKKONST

Finlands institut i Japan ordnar årligen ett residens i samarbete med Shigaraki Ceramic Cultural Park (SCCP). Till residensprogrammet väljs en finländsk keramikkonstnär. Keramikkonsten, med en konstnärligt ambitiös nutid, har en exceptionellt lång historia i Japan. Den finländska konstnären får möjlighet att medverka i japansk keramikkonst i och med detta residensprogram, som grundats år 1992.

Residensprogrammet är en och en halv månad långt, och perioden infaller på hösten.

Residensprogrammet täcker hyreskostnader för boende och delade studioutrymmen samt kostnader för resan till och från Shigaraki. Utöver detta ersätts en del av material- och arbetskostnader. Residensprogrammet passar bäst för självständigt arbete.

Till residenset väljs en keramikkonstnär. Arbetsgrupper kan inte ansöka. Residensperioden för år 2020 är 15.10–30.11.2020. Deadline för ansökan är 28.2.2020.

Den konstnär som väljs till residenset bör uppvisa sitt arbete och sina erfarenheter i institutets sociala medier med bilder, texter, ljud eller video. Man bör även göra en slutrapport efter residensperioden. Utöver detta bör konstnären hålla en presentation om sitt arbete.

SHIGARAKI CERAMIC CULTURAL PARK

Shigaraki Ceramic Cultural Park är ett känt och ansett center för keramikkonst och har ett långvarigt internationellt residensprogram. SCCP ligger ca fyra timmar utanför Tokyo i ett område känt för keramik. All nödvändig service finns i byn, men konstnären bör vara beredd att arbeta och bo på ett relativt avlägset område. Under årens lopp har 17 finländska konstnärer besökt SCCP.

I det gemensamma studioutrymmet arbetar samtidigt ca 10 konstnärer. På SCCP:s hemsidor finns ytterligare information om centret och dess residensprogram. Ansökningen via Finlands institut i Japan är åtskild från övriga ansökningar till SCCP, men följer formatet för ”Studio Artist”-programmet.

Ytterligare information om arbets- och boendeutrymmen:

Facility       Dormitory