AI to Bridge Borders

Photo
Location
Vetenskap - AI-konferens
Share
Facebook / Twitter

Konferensen ordnades den 10 oktober, 2019 i Meiji Kinenkan i Tokyo, Japan. Syftet var att föra samman finska och japanska AI-forskare inom vetenskap, kultur, teknik och åldrande. Evenemanget arrangerades i samarbete med Kristiina Jokinen (AIST).  

  

Konferensen samlade även in ledande forskare för att dela sina erfarenheter och forskningsresultat och ge en möjlighet för alla intresserade av AI att komma och lyssna. Ämnena för konferensen inkluderade 1) AI för att överbrygga gränser: samhällen för samutvecklande intelligens, 2) AI för att överbrygga människor och artificiella agenter: samhällen för sociala agenter, 3) AI för att överbrygga äldre och yngre medborgare och 4) AI för att överbrygga konst och teknik: samhällen för gott liv. 

  

Finlands institut i Japan bjöd in tre huvudtalare: 

Professor Junichi Tsujii från Artificial Intelligence Research Center (AIRC) och Advanced Institute Science and Technology (AIST), Tokyo, Japan. 

Se presentationen här 

Adj. professor Timo Leino, Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors, Finland. 

Se presentationen här. 

Senior scientist, Dr Nadezhda Gotcheva, Teknologiska forskningscentralen VTT, Helsingfors, Finland. 

Se presentationen här. 

  

Andra talare på konferensen: 

Naoya Arakawa,Ph.D. Direktör, The Whole Brain Architecture Initiative, Tokyo, Japan. 

Se presentation här. 

Takeshi Sunaga, Professor of School of Systems Information Science Future University Hakodate, Japan. 

Se presentation här. 

Graham Wilcock, Adj. professor, Helsingfors universitet, Finland. 

Se presentation här. 

Erick Mendieta, student, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. 

Se presentation här. 

Kristiina Jokinen, Ph.D. Senior researcher. Advanced Institute Science and Technology (AIST), Tokyo Japan. 

Se presentation här. 

  

Bild: Finlands institut i Japan. Från vänster: Graham Wilcock, Takeshi Sunaga, Nadezhda Gotcheva, Timo Leino, Naoya Arakawa, Erick Mendieta.