Akari Hara vald till forskningskoordinator vid Finlands institutet i Japan

Date
02/04/2019
Location
Nyheter
Share
Facebook / Twitter

 

Stiftelsen för Finlands institutet i Japan har valt Akari Hara som är kandidat i humanistiska vetenskaper till forskningskoordinator vid Finlands institutet i Japan för en treårig period fr.o.m. 8.4.2019. Till forskningskoordinatorns uppgifter hör att planera och koordinera institutets forskningsprojekt, seminarier och konferenser. Institutet är beläget i Tokyo.

Akari Hara har tidigare jobbat inom näringslivet samt inom internationella organisationer.

Finlands institutet är ett akademiskt institut och kulturinstitut. Institutets syfte är främja kännedomen om Finland framför allt inom områdena för kultur, högre utbildning och vetenskap samt att sammanföra potentiella samarbetsparter från Japan och Finland.

Institutet lever i spännande tider. Det här året tar institutet del av 100-års jubileumsfirandet av de diplomatiska relationerna mellan Finland och Japan och 2020 ordnas sommar-OS i Tokyo.

Finland har 17 akademiska och kulturinstitut runtom i världen. Finlands institutet i Japan är än så länge det enda institutet i Ostasien.

För mera information: Institutets direktör Anna-Maria Wiljanen (anna-maria.wiljanen@finstitute.jp, +81 80 4069 7846)