AI to Bridge the Borders-konferens

Date
27/08/2019
Location
Nyheter
Share
Facebook / Twitter

 

 

Finlands institut i Japan ordnar en AI to Bridge the Borders-konferens den 10.10.2019 i Tokyo, Meiji-Kinenkan. Målsättningen är att förena finländska och japanska AI-forskare samt diskutera de utmaningar och möjligheter som artificiell intelligens innebär på teknologins, vetenskapens, kulturens och det åldrande samhällets områden.  

De teman som konferensens talare kommer att behandla är följande: 

1) AI to bridge borders: societies for co-evolving intelligence 

2) AI to bridge humans and artificial agents: societies for social agents 

3) AI to bridge elder and younger citizens 

 4) AI to bridge art and technology: societies for good life. 

Anmäl dig senast 4.10.2019 via: https://aiconference2019.peatix.com/view.

  

Call for Papers 

Intresserade uppmuntras skicka in abstrakt (max. 250 ord och skrivet på engelska) som behandlar frågor och diskurser passande för konferensens tema. Skicka ditt abstrakt tillanna-maria.wiljanen@finstitute.jp senast 23.9.2019.

 

Hjärtligt välkommen! 

Finlands institut i Japan